Selecteer een pagina
PRIVACYBELEID


Portengen Interim Management spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van deze site en van de door zijn langs elektronische weg aangeboden diensten. Portengen Interim Management behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel of volledig zijn, dan aanvaardt Portengen Interim Management geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan. Ook kan Portengen Interim Management geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Portengen Interim Management garandeert niet dat naar hem gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Portengen Interim Management sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Portengen Interim Management geeft geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Portengen Interim Management garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.
 Tevens aanvaardt Portengen Interim Management geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Portengen Interim Management respecteert de privacy van haar websitebezoekers en zorg ervoor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Cookie en Privacybeleid
Je bezoekt de website van Portengen Interim Management. Deze privacy- en cookies verklaring is van toepassing op deze website. Bij het gebruik van deze website kan Portengen Interim Management en/of een externe partij informatie over je gebruik van deze en andere websites verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Let op: als je de cookies weigert en/of verwijdert, kun je niet de volledige inhoud van de website zien. Daarnaast heeft het weigeren/verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je meerdere computers of browsers gebruikt, dien je bovengenoemde handeling(en) te herhalen. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van de computer opgeslagen wordt. De cookie bevat je voorkeuren tijdens het surfen en onthoudt deze bij een herhaald bezoek aan een website.

Aanpassen privacy statement

Portengen Interim Management behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Doelgegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons- gegevens verzameld door Portengen Interim Management. Deze worden hieronder toegelicht.
– Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Portengen Interim Management via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, onderwerp van bericht en het bericht zelf.

– Analytics
De website van Portengen Interim Management verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Inzage, correctie en recht van verzet

 • Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Portengen Interim Management vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Portengen Interim Management. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 • Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Portengen Interim Management.
 • Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Portengen Interim Management vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Portengen Interim Management niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat Portengen Interim Management je gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van gebruik van je persoonsgegevens. Gebruik maken van deze rechten kan via info@portengeninterim.nl onder toezending van een kopie id-bewijs (pasfoto, nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN dienen onleesbaar zijn gemaakt). Het streven is om binnen een week te reageren.

NEEM CONTACT OP

Wil je eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden?
Ik kom graag even langs.